Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Akıllı Binalar ve Sürdürülebilir Sistemler Yüksek Lisans Programı

Akıllı Binalar ve Sürdürülebilir Sistemler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 
 
Akıllı Binalar ve Sürdürülebilir Sistemler Yüksek Lisans Programına
2021-2022 akademik yılı için başvuru alınmayacaktır. 
 
Sürdürülebilir Gelişme, bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılamaktan ödün vermeksizin karşılamak diye tanımlanır (Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Komisyonu Raporu, 1991). Sürdürülebilir Gelişmenin amacı ekonomik, çevresel ve sosyal gereksinimlerimizin dengelenmesi ve şimdiki ve gelecek nesiller için refah sağlamaktır. Fosil yakıt tüketimini azaltarak karbon ve karbon dioksit emisyonunu azaltmak, buna karşın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, var olan enerji kaynaklarının verimliliğini artırmak, su kaynaklarını korumak ve verimli bir şekilde kullanımını yönetmek, iklim değişiminin önüne geçmek için tedbirler almak, akıllı ev ve siteler tasarlamak sürdürülebilir gelişmenin temel konuları arasındadır.
 
Sürdürülebilir mühendislik ise çevresel etki en aza indirilerek, olumlu sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik edecek biçimde mühendislik ve tasarım ilkeleri uygulamak bilimidir. Sürdürülebilirlik Mühendislik kısaca doğal çevremizi, insan sağlığını, ekolojik dengeyi korurken yaşam kalitemizden taviz vermeksizin yenilikçiliği tetiklemeyi hedefler. Gelecek teknolojiler bu hedef üzerine kurulacaktır. Dolayısıyla gelecek kuşakların mühendislik eğitimi ancak akıllı sistemler ve sürdürülebilir teknolojilerle karşılanabilecektir.
 
Bugün için gelişmiş ülke hükümetlerinin çoğu, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri, Geleceğin İnterneti, Büyük Veri, Robotik ve Otomasyon konularını geleceğin yenilikçi ve gelişmeye açık alanları olarak ilan etmişlerdir. Geleceğimizin yapılanmasının bu alanlardaki sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olacağı artık yadsınamaz bir gerçek haline gelmiştir. Ülkemizde bu konularda yetişmiş insan gücüne çok büyük gereksinim görülmektedir, Akıllı Binalar ve Sürdürülebilir Sistemler Yüksek Lisans Programı işte bu amaçla tasarlandı.
 
Akıllı Binalar ve Sürdürülebilir Sistemler Yüksek Lisans Programı’ nın amacı;
  • Sürdürülebilir Gelişme alanlarında (küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, hava, su ve çevre kirliliği, ormansızlaşma, etik değerler, vb.) bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi.
  • Mühendislik tasarım ve teknolojilerinin Sürdürülebilir Gelişmeye uyumu.
  • Akıllı Binalar ve Ekolojik Sistemlerin tasarımı ve inşası, ve çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılması.
Ülkemizin bu konulardaki uzman ihtiyacını karşılanması.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x